cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Các kết nối

 • Băng thông rộng: Cáp và DSL
 • Dải tần hẹp: Modem và ISDN
 • Di động (LTA, UMTS, WiMAX, HSDPA, W-CDMA, WCDMA, CDMA, CDMA2000, 3G Mobile, HSCSD)
 • Phương tiện:
  • VDSL
  • DSL, PPPoE
  • DSL, PPPoA (Vcmux và LLC)
  • DSL, PPTP
  • Cáp
  • ISDN
  • IP thông qua AAL
  • RFC1483/2684 bắt cầu

Phần phụ thêm

Định Tuyến