cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Thông tin chính xác

Nếu bạn bị mất tệp khóa cấp phép hoặc mật khẩu của mình, vui lòng điền vào biểu mẫu này và chúng tôi sẽ gửi tệp khóa của bạn càng sớm càng tốt.
Xin lưu ý rằng việc này sẽ mất ít nhất một ngày làm việc.

Thông tin bắt buộc

Email
Vui lòng nhập địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng ký cFos hoặc cFosSpeed.
Tên

Thông tin thêm

Số thứ tự MyC Commerce/ShareIT tức là 600123456

Đối với đơn hàng trước tháng 5 năm 2017

Mã đơn Đối với đơn hàng trước tháng 5 năm 2017 - tức là 290-1234-100
Số giấy phép Đối với đơn hàng trước tháng 5 năm 2017 - tức là cf1234 hoặc s09876

ID Twitter
Di động / Số điện thoại
Mẫu giấy phép, gửi lại mã bản quyền bị mấtHỗ trợ: Bạn có thể làm gì nếu bị mất khóa cấp phép.