cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFosSpeed bằng cách giúp chúng tôi dịch. Một số văn bản được tạo ra bởi dịch máy. Giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào đây để bắt đầu chế độ dịch.

Thông tin chính xác

Nếu bạn bị mất tệp khóa cấp phép hoặc mật khẩu của mình, vui lòng điền vào biểu mẫu này và chúng tôi sẽ gửi tệp khóa của bạn càng sớm càng tốt.
Xin lưu ý rằng việc này sẽ mất ít nhất một ngày làm việc.

Thông tin bắt buộc

Email
Vui lòng nhập địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng ký cFos hoặc cFosSpeed.
Tên

Thông tin thêm

Số thứ tự MyC Commerce/ShareIT tức là 600123456

Đối với đơn hàng trước tháng 5 năm 2017

Mã đơn Đối với đơn hàng trước tháng 5 năm 2017 - tức là 290-1234-100
Số giấy phép Đối với đơn hàng trước tháng 5 năm 2017 - tức là cf1234 hoặc s09876

ID Twitter
Di động / Số điện thoại
Mẫu giấy phép, gửi lại mã bản quyền bị mấtHỗ trợ: Bạn có thể làm gì nếu bị mất khóa cấp phép.