» Thông cáo
Trang này chưa được dịch đầy đủ!
Sở hữu một bản quyền miễn phí cFos, cFosSpeed hoặc cFosBC bằng cách giúp chúng tôi dịch.
Tìm hiểu thêm
cFos logo Press Release
(November 9th, 2011)


New version: cFosSpeed v7.0 with next generation RX Shaping!

 Download at: http://www.cfos.de

The new RX Shaping not only avoids network congestion, but actively controls the speed of your downloads according to the cFosSpeed prioritization scheme. To achieve that, cFosSpeed now has

 New major feature: Class Delay Management
cFosSpeed's RX Shaping reduces latency and avoids network congestion by controlling the TCP window size. With today's high-speed connections or with many simultaneous connections it may not be fine-grained enough to simply adjust the window size.
cFosSpeed's new technology, named "Class Delay Management", delays outgoing TCP ACKs if fine grained RX speed adjustment is necessary. This reduces the overall ping time during downloads and prevents network congestion if there are many downloads at the same time. In addition cFosSpeed will now more actively slow down other connections if high priority streams like video or audio are detected.

 On-the-Fly Priorisierung
You can now change the priority of any of your connections just by clicking at it. If one connection consumes too much bandwidth, you can temporarily reduce its priority. Just click on the connection to open the new On-the-Fly prioritization dialog.

 Lots of minor improvements, like Bittorrent uTP detection, faster and simplified dialogs and status window and lots of bug fixes.
For details see WHATSNEW.TXT.

See also our new video which demonstrates the new cFosSpeed features:
http://www.youtube.com/watch?v=kM9Etd7xlOc

Bạn có thể tìm thấy những bức ảnh 3D, ảnh chụp và có thể sử dụng miễn phí cho các bài báo tại
http://www.cfos.de/en/presse/samples.htm

cFosSpeed cho bạn dùng thử 30 ngày (Tải miễn phí tại http://www.cfos.de/download ) hoặc mua để được dùng mãi mãi 89900 ₫.

Yêu cầu hệ điều hành: Windows 7, Vista, XP và Server 2003/2008 (phiên bản 32-bit hoặc 64-bit)

Website (trong tiếng Anh và tiếng Đức, với từng phần riêng lên đến 26 ngôn ngữ khác nhau):

http://www.cfos.de

Giới thiệu:
cFos Software GmbH, Bonn (Đức) là một cộng đồng phát triển trình điều khiển cho nhiều hệ điều hành từ năm 1993. Những phần mềm bao gồm: cFosSpeed, một trình điều khiển nâng cao cho kết nối Internet băng thông rộng và kết nối quay số IPv6. cFos IPv6 Link cũng như cFos Broadband Connect dành cho kết nối DSL tốc độ cao và kết nối quay số ISDN.

Chú ý bản quyền:
Những điều kiện cấp phép của chúng tôi cho phép làm rõ ràng việc phát hành những phiên bản gần đây của cFos, cFos Broadband Connect, cFos IPv6 Link và cFosSpeed trên (những) CD miễn phí cùng với tạp chí. Để biết thêm thông tin về vấn đề cấp phép, xin xem nó tại tập tin LICENSE.TXT (tại

Liên hệ:
Martin Winkler,
Email via http://www.cfos.de
Tel. +49-228-7669826

Hỗ trợ bởiMáy chủ Web mạng cá nhân cFos
Practice random kindness and senseless acts of beauty